SEIB Ratec 4

VYVAŽOVACÍ STROJ S TOUCH MONITOREM

SEIB RATEC 4 -  spolehlivý vyvažovací stroj pro velké zatížení vhodný do průmyslové výroby litých AL kol. Vyhodnocení naměřených hodnot je na Touch monitoru. Součástí stroje je integrované PC s databankou uložených kol. Vyvažovací stroj může být spolu s dalšími stroji zařazen do výrobní linky litých AL kol. RATEC 4 může být vybaven pneumatickým systémem MAKRA nebo univerzálním upínacím systémem. Velkou předností stroje RATEC 4 je vertikální upínací systém. Hlavní výhody vertikálního upínacího sytému jsou :

 • snadné pokládání a odebírání testovaného kola obsluhou nebo robotem ( kolo je stále ve vodorovné poloze )                                   
 • vysoká přesnost při upínání testovaného kola ( optimální vycentrování kola na upínacím přípravku vlastní vahou - na kolo nepůsobí žádné síly, které by mohly ovlivnit měření )                           
 • vysoká životnost celého upínacího systému                             
 • úspora místa na pracovišti ( stroj je možné instalovat téměř u zdi )
 • Vyvažovací stroj SEIB RATEC 4 s vertikální ( svislou ) hřídelí
 • Optimální vystředění kola na vertikálním upínacím přípravku
 • Vyhodnocení výsledků a ovládání stroje na Touch monitoru
 • Měřící systém SEIB Industrie
 • Integrované PC s databankou uložených kol
 • Zobrazení nevyváženosti v gramech nebo uncích
 • Naměřené hodnoty jsou uloženy podle datumu, času a naměřené hodnoty
 • Vyhodnocení výsledků na monitoru
 • Zobrazení hodnoty nevývažku a pozice pro obě vyvažovací roviny
 • Program pro statické a dynamické vyvažování
 • Barevné rozlišení dosažení toleranční hodnoty  
 • Automatické upnutí kola po sklopení ochranného krytu
 • Automatický START / STOP po sklopení ochranného krytu
 • Test elektronických obvodu po zapnutí stroje           
 • Možnost zadání rozměrů kola v mm ( A, B, D1, D2 )
 • Pneumatický upínací systém MAKRA nebo univerzální systém
 • Program kompenzace upínacího přípravku
 • Program kompenzace ventilku
 • Natočení místa nevývažku horní nebo spodní vyvažovací roviny ( volitelné příslušenství )

34. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMY